Menu

Inwestycje w polską armię

- Sprzęt
Inwestycje w polską armię

Ostatnie miesiące w polskiej debacie politycznej były bardzo wyraźnie nacechowane kwestiami bezpieczeństwa. Zagrożenie za wschodnią granicą Polski stało się większe i bardziej oczywiste, niż kiedykolwiek po rozpadzie ZSRR, więc i działania rządu oraz władzy, muszą być wielokrotnie bardziej zdecydowane. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku, podjętych jeszcze przez poprzedniego Prezydenta Bronisława Komorowskiego, było zwiększenie do dwóch procent PKB rocznych wydatków na zbrojenie i funkcjonowanie polskich sił zbrojnych.

Dodaj komentarz