Menu

Kto może zostać detektywem?

- Śledztwa
Kto może zostać detektywem?

Współcześnie nie musimy się martwić o związki, wypłacalność wspólnika, zebranie informacji o przeciwniku biznesowym. Wyjściem w sprawach skomplikowanych jest wynajęcie biura bądź jednego z detektywów posiadających licencję, aby zdobyli dla nas odpowiednie informacje pozwalające rozwiązać problemy.

Najczęściej detektywami zostają osoby, które przeszły na emeryturę w takich dziedzinach jak różne służby(policja). Droga do wykonywania tego zawodu jest otwarta dla osób z bogatym doświadczeniem, a nawet z kontuzjami, których nabawili się w trakcie służby. Sprawdzian na egzamin na licencję detektywa jest jednakowy dla wszystkich. Jednakże wszystkie osoby starające się o licencję detektywa powinny spełniać pewne warunki. Warunkami tymi są posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, pełnej zdolności do czynności prawnych, obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dodatkowo musi to być osoba, która ukończyła 21 lat, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie posiada w swoim życiorysie dyscyplinarnego zwolnienia z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto musi odbyć szkolenie w zakresie takich zagadnień jak ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług

Dodaj komentarz