Menu

Kto wszczyna prywatne śledztwo?

- Śledztwa
Kto wszczyna prywatne śledztwo?

Postępowanie przygotowawcze przybiera postać śledztwa lub dochodzenia prowadzonego przez oficjalne organy ścigania. Jednakże dodatkowo można przeprowadzić prywatne śledztwo przez zainteresowane osoby co według nich może przyśpieszyć postępowanie czy zagwarantować ukaranie winnego. Prywatne śledztwo może przeprowadzić osobiście powód(chcąc udowodnić winę pozwanego), oskarżyciel posiłkowy chcący wspomóc prokuratora czy po prostu osoba chcąca wspomóc działania organów ścigania. Prywatne śledztwo może również zostać zlecone prywatnemu detektywowi, co zapewni profesjonalizm i fachowe zabezpieczenie dowodów, a także stały kontakt z policją.

Prywatne śledztwo ma na celu obserwację miejsc i osób, wywiad środowiskowy, ustalenie miejsca zamieszkania, pracy oraz kontaktów osobistych, odszukanie osób i ustalenie ich miejsca pobytu. Prywatne śledztwo pozwoli również na identyfikację osób, ustalenie majątku osób czy instytucji, sprawdzenie wiarygodności firm i osób przed zawarciem umów, weryfikację informacji na zlecony temat.

Działania prywatnych detektywów reguluje ustawa regulująca zakres działania detektywów, ich prawa i obowiązki oraz reguły licencjonowania z 2001 roku. Prywatne śledztwo może dotyczyć spraw rodzinnych, spraw kryminalnych czy nawet wywiadu gospodarczego.

Prywatne śledztwo zazwyczaj dotyczy sprawdzenia wierności małżonka, czy partnera. W zakresie spraw rodzinnych może chodzić o ustalenie miejsca pracy lub źródeł dochodu uchylającego się od swoich obowiązków rodzica(w sprawie o alimenty). Prywatne śledztwo może obejmować takie sprawy jak szukanie członków rodzin, pełnienie dyskretnego nadzoru nad życiem nastolatka, sprawdzanie niani dla dziecka i inne. W trakcie prywatnego śledztwa można wykorzystywać takie metody jak wywiad środowiskowy, obserwacja miejsca lub osoby, a nawet zdobywanie materiału do testów DNA.

Natomiast w sprawach gospodarczych działania w ramach prywatnego śledztwa obejmują sprawdzenie wiarygodności kontrahenta bądź kredytobiorcy, ustalenie lojalności pracownika, zbieranie informacji o bezprawnym wykorzystywaniu znaków towarowych, ustalenie składników majątkowych dłużnika w celu skutecznej windykacji należności, wykrywanie nadużyć finansowych , badanie działań firm konkurencyjnych. Z kolei w sprawach kryminalnych prywatne śledztwo ma na celu pomoc w oczyszczeniu klienta z zarzutów poprzez zbieranie dowodów w sprawie, pomoc ofiarom szantażu, uprowadzenia, gróźb czy też ocena przedstawionych przez organy ścigania dowodów.

Prywatne śledztwo pomoże zebrać wiarygodne informacje poparte dowodami. Działania takie pomogą przy podejrzeniu nielojalności pracowniczej, zdradzie małżeńskiej, wywiadzie gospodarczym czy poszukiwaniu osób zaginionych. Prywatne śledztwo dostarcza na potrzeby postępowań sądowych profesjonalne dokumentacje, rzetelne i sprawdzone informacje.

Wśród prywatnych śledztw można wyróżnić śledztwa dziennikarskie, które przeprowadzane są w celu udokumentowania informacji zawartych w opublikowanych artykułach.

Dodaj komentarz