Menu

Pracownicy społeczni mają naprawdę ciężką pracę

- Praca
Pracownicy społeczni mają naprawdę ciężką pracę

Każdy, kto zgłasza się do opieki społecznej w celu uzyskania jakiejkolwiek pomocy, musi zostać poddany pewnego rodzaju ocenie sytuacji. Chodzi o to, że świadczenia socjalne muszą być przyznawane osobom, które naprawdę tego potrzebują. Jeśli osoby potrzebujące zgłaszają się do pomocy społecznej po jakąkolwiek pomoc to ta może zostać przyznana jedynie po odpowiednim rozpatrzeniu danego wniosku. A rozpatrzenie wiąże się z tym , że konieczny jest wywiad środowiskowy, czyli właśnie rozpoznanie sytuacji życiowej osób wnioskujących o pomoc. Dopiero po jego przeprowadzeniu stosowne urzędy podejmują decyzję o tym, czy pomoc danej rodzinie zostanie przyznana czy nie.

To właśnie wywiad środowiskowy pełni funkcje kontrolne, jeśli chodzi o rodziny, które z jakiś przyczyn udają się po pomoc do ośrodków pomocy społecznej. Nie każda rodzina ma odwagę przyjść po pomoc, a najczęściej udają się po nią te rodziny, w których niestety ale trudno mówić o uzasadnionej pomocy społecznej. No bo w zasadzie każda rodzina, w której brakuje jakichkolwiek dóbr powinna być objęta pomocą społeczną. Tymczasem o tym, czy taką pomoc rodzina otrzyma decydują pracownicy socjalni przeprowadzając właśnie wspomniany powyżej wywiad środowiskowy.

Po krótce może postarajmy się wyjaśnić co to takiego jest ten wywiad środowiskowy. Jest to coś na podobieństwo badania rodziny pod względem tego, jakiej pomocy wymagają i rzeczywiście w danej rodzinie pomoc jest konieczna. Na takie badanie czy raczej wywiad kierowany jest pracownik socjalny z urzędu do którego taka rodzina wnioskowała o pomoc. Taki pracownik społeczny na przeprowadzenie takiego wywiadu ma czternaście dni a w pilnych i wymagających nagłych decyzji przypadkach czas ogranicza się do dwóch dni.

Jeżeli wywiad środowiskowy zostaje zapowiedziany przed tym, jak pracownik socjalny go przeprowadzi, to dana rodzina ma oczywiście obowiązek bycia w tym czasie w domu. Bo to właśnie dla nich i z ich powodu taki wywiad jest przeprowadzany. Stąd też nie ma mowy o tym, żeby którykolwiek z członków rodziny mógł być nieobecny podczas przeprowadzania takiego wywiadu. Każda rodzina jest uprzedzona o dokładnym terminie, w jakim zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dzięki temu również rodziny mogą się odpowiednio do takiego wywiadu przygotować. Bo pracownicy socjalni będą podczas takowego zadawać dziesiątki różnych pytań każdemu z członków rodziny. Każdy musi na zadane pytania odpowiedzieć i dobrze jest, kiedy te odpowiedzi poszczególnych członków rodziny się ze sobą oczywiście pokrywają.

Pracownicy społeczni czy raczej socjalni mają naprawdę ciężką pracę. To w ich rękach jest bardzo często sytuacja wielu rodzin potrzebujących pomocy. To od ich decyzji zależy, czy dana rodzina uzyska pomoc na jaką zasługuje. Poza tym, sam wywiad środowiskowy to nie jest wcale miła czynność tylko raczej trudny obowiązek. Często zdarza się, że podczas takich wizyt w domach podopiecznych ośrodków pomocy społecznych dochodzi do groźnych i niebezpiecznych sytuacji, do których pracownicy społeczni są już przyzwyczajeni.

Dodaj komentarz