Menu

Prawo do posiadania broni

- Sprzęt
Prawo do posiadania broni

W Polsce prawo do posiadania broni jest dość restrykcyjnie ograniczone do osób uprawiających zawód wymagający posiadania broni. Dlatego większych problemów z takowym pozwoleniem nie powinni mieć detektywi – naturalnie licencjonowani – oraz licencjonowani pracownicy ochrony ze stosownymi zdanymi egzaminami. Dla jednych i drugich nie wystarczy jednak samo uzyskanie licencji zawodowej – to nie pracodawca wydaje bowiem pozwolenie na posiadanie i korzystanie z broni. To wojewódzki komendant policji ostatecznie wydaje każdemu pozwolenie na broń, więc dopiero po wykonaniu odpowiednich kroków formalnych, uwzględniających także wywiad środowiskowy – możliwe jest otrzymanie takiego pozwolenia na własne nazwisko.

Za każdym razem, gdy ma się jednak prawo do wykorzystywania broni w celach zawodowych – pracownik biura detektywistycznego albo służb ochrony, nie powinien zabierać broni nigdy poza zakład pracy. W momencie, gdy kończy się jego zmiana lub służba, kończy się jego przywilej posiadania broni. W nieco innej sytuacji są osoby posiadające pozwolenie sportowe na posiadanie broni, a także myśliwi. W jednym i drugim wypadku wojewódzki komendant policji podejmuje te same procedury, co w pozostałych przypadkach wniosku o nadanie takiego pozwolenia. Sportowiec otrzymuje pozwolenie, w ramach którego może broń dość swobodnie przewozić i stosować także w przestrzeni publicznej, ale z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i naturalnie tylko dopuszczone do użytku modele broni sportowej.

Dodaj komentarz