Menu

Systemy bezpieczeństwa narodowego

- Problemy
Systemy bezpieczeństwa narodowego

Istnieje wiele różnych systemów, które współdziałają na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa i bez wątpienia nie da się ich wszystkich odpowiednio nadzorować bez stabilnej i odpowiednio uprawomocnionej władzy politycznej. W liberalnych demokracjach tylko władza pochodząca z wolnych wyborów, większościowa, jest w stanie swobodnie decydować ustawami i rozporządzeniami o wielkości i strukturze organizacyjnej armii czy kontraktach gazowych na kolejne dwie dekady. Wszystkie te kwestie w oczywisty sposób przekładają się na bezpieczeństwo państwa i nierozsądne lub bardziej populistyczne działania ze strony rządu mogą bardzo negatywnie odbić się na stabilności ekonomicznej czy sytuacji geopolitycznej kraju. Wychodzenie z sojuszy jak Unia Europejska lub NATO dla osiągnięcia własnych chwilowych celów politycznych, z pewnością mogłoby dla państwa położonego na wschodzie Europy zakończyć się fatalnie, co jednak nie jest dzisiaj scenariuszem niemożliwym do wyobrażenia sobie.

Na bezpieczeństwo państwa składają się chociażby regulacje mówiące o licencjach detektywistycznych i dających konkretne uprawnienia takim wykwalifikowanym detektywom. Jeśli prawo w kraju pozwala takim ludziom bez problemu nosić broń, a także wchodzić do różnych pomieszczeń bez pozwolenia albo zabezpieczać dowody na wypadek toczącego się postępowania sądowego – taki zawód wykonywany przez tysiące osób może także mieć niemały wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Ogólnie kwestie prawa do posiadania broni w domu lub także w przestrzeni publicznej, bardzo mocno determinują kwestie bezpieczeństwa w państwie – wystarczy tutaj za przykład postawić oczywiste Stany Zjednoczone, gdzie rok rocznie w wyniku ognia z prywatnej broni drugiego człowieka ginie kilkanaście tysięcy osób.

Na bezpieczeństwo państwa składają się jednak nie tylko kwestie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych czy pozycja międzynarodowa i legalizacja posiadania broni czy narkotyków. Często o poziomie bezpieczeństwa decydują najbardziej oczywiste wskaźniki, jak liczebność armii i jej nowoczesność. To właśnie modernizacja armii i wprowadzenie nowych instrumentów oraz broni do wojsk zawodowych, daje dzisiaj przewagę na polu bitwy – nie zaś liczna armia beznadziejnie wyposażonych żołnierzy, skazana niemal na rzeź na współczesnym polu walk. Niekiedy jednak jeszcze ważniejsza jest sama wiedza – gdzie, kiedy i w jaki sposób uderzyć, aby przeciwnika zabolało najbardziej. Za ten element prowadzenia walk odpowiada rozpoznanie prowadzone z kraju przez wywiad i kontrwywiad, jak i bezpośrednio na miejscu przez agentów skonspirowanych w siatkach agenturalnych utrzymywanych przez państwo poza granicami. Najczęściej o sukcesie jakiejś misji ratunkowej czy ataku jednostki specjalnej decyduje odpowiednia analiza wcześniej uzyskanych danych i prawidłowe oszacowanie prawdopodobieństwa trafienia celu w konkretnym miejscu, o danym czasie.

Nie da się także nie zauważyć oczywistego miejsca, jakie w całym tym układzie pełnią chociażby liczne prywatne firmy ochroniarskie. Kolosalna większość ich pracowników to osoby mocno doświadczone w warunkach bojowych, byli pracownicy służb specjalnych, wojskowych czy policyjnych, a jeśli nie – to odpowiednio przeszkoleni ze strategii bojowych, walki wręcz czy obsługi różnych broni automatycznych i białych. Wszystko to sprawia, że wraz ze swoim wyposażeniem i doświadczeniem, w liczbie kilkuset tysięcy mężczyzn, jest to potężny zaciąg świetnie nadających się do walki i wykonywania innych zadań wojennych żołnierzy. Odpowiednio pokierowani, zarządzani i informowani o dalszych zadaniach, z pewnością mogą stanowić w nowoczesnej formie konfliktu doskonałe wsparcie dla najróżniejszych jednostek bojowych, medycznych, chemicznych, logistycznych itp.

Dodaj komentarz