Menu

Co zawiera ustawa o usługach detektywistycznych?

- Problemy
Co zawiera  ustawa o usługach detektywistycznych?

Pomimo brawurowych akcji wykonywanych przez detektywów i uwiecznionych w telewizji, nawet ich obowiązują przepisy. Zwyczajny odbiorca mógłby stwierdzić, że detektywom wolno wszystko i nie imają się ich przepisy. Jednakże w Polsce istnieje ustawa o usługach detektywistycznych, w której znajdują się przepisy dotyczące działalności detektywów.

Detektywi są zobowiązani działać według ustawy o usługach detektywistycznych. Ustawa ta to dokładnie rzecz biorąc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Ustawa ta zawiera zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, dodatkowo określa prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych. Ustawa o usługach detektywistycznych dokładnie opisuje prawa i obowiązki detektywów, ustala prawne pojęcie usług detektywistycznych. Jest to w miarę nowa ustawa, gdyż świadczenie usług detektywistycznych jest nową usługą na rynku. Ustawa o usługach detektywistycznych wyjaśnia zasady i warunki przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi detektywistyczne. Ustawa o usługach detektywistycznych to podstawa dla osób ubiegających się o licencję. Pomimo brawurowych akcji wykonywanych przez detektywów i uwiecznionych w telewizji, nawet ich obowiązują przepisy. Zwyczajny odbiorca mógłby stwierdzić, że detektywom wolno wszystko i nie imają się ich przepisy. Jednakże w Polsce istnieje ustawa o usługach detektywistycznych, w której znajdują się przepisy dotyczące działalności detektywów.

Detektywi są zobowiązani działać według ustawy o usługach detektywistycznych. Ustawa ta to dokładnie rzecz biorąc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Ustawa ta zawiera zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, dodatkowo określa prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych. Ustawa o usługach detektywistycznych dokładnie opisuje prawa i obowiązki detektywów, ustala prawne pojęcie usług detektywistycznych. Jest to w miarę nowa ustawa, gdyż świadczenie usług detektywistycznych jest nową usługą na rynku. Ustawa o usługach detektywistycznych wyjaśnia zasady i warunki przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi detektywistyczne. Ustawa o usługach detektywistycznych to podstawa dla osób ubiegających się o licencję. Ustawa ustanawia zakaz posługiwania się środkami technicznymi zastrzeżonymi dla upoważnionych organów. Ustawa ta zawiera tylko 6 rozdziałów( obejmujące przepisy ogólne, zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, wymagania kwalifikacyjne detektywów, przepisy karne oraz przepisy przejściowe i końcowe). Ważne jest, że zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia. Ustawa dokładne określa czym są usługi detektywistyczne, procedurę wydania i cofnięcia zezwolenia.

Dodaj komentarz